× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Poradnia Okulistyczna - Oddział Kliniczny Okulistyki

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia okulistyczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Leczenie w domu pacjenta
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Angiografia
  • Inne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Okulistyka


Adres

42-6776979
Narutowicza 96
90-153 Łódź

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1